Cues er individuelle

Legal disclaimer: Jeg kan ikke finde nogen god dansk oversættelse for ordet cue. Det skal betragtes som et tankemæssigt fokuspunkt man har når man udfører en øvelse.

Kirksman fra Lifthard udgav i sin tid et indlæg på sin hjemmeside, hvor han skrev at man skulle trykke knæene fremad og ind, når man squattede. Det medførte en del diskussion på det kære internet med Kelly-Starrett-“knæene-må-ikke-komme-ud-over-tæerne”-lejren, der opfattede hans udsagn som om knæene skulle falde ind, som den mest ekstreme modpol.
Mit problem med hele denne diskussion er at begge sider får det til at lyde som om at cues er universelt rigtige eller forkerte. Men cues er i mange tilfælde ikke lig den fysiske teknik, og fokuspunkter, der forbedrer teknikken hos én løfter kan forværre den hos en anden.

For at komme med et eksempel i squat: Cuet at “skubbe knæene ud til siden” kan få den ene løfter til at sætte sig pænt ned mellem benene, med god stabilitet, og en aktiv gluteus medius – mens den anden løfter får knæene skubbet for langt ud, med dårlig kraftudvikling fra quads, og lateralt træk på knæet som følge.
Ligeledes hører man ofte at man skal “svaje i lænden” når man squatter. For nogle kan dette fokuspunkt være fint til at gøre lænderyggen tight og stabil, men det får også mange til at oversvaje og skabe en ustabil position.

Dermed ikke sagt at visse cues ikke som udgangspunkt er bedre til at forklare hvordan man bør løfte, og at nogle cues virker for flere løftere, end andre cues gør. Men man skal altid vurdere effekten af et cue på den individuelle løfters fysiske teknik, og eventuelt lave ændringer derudfra. Med andre ord: Film dit sæt, og vurder om det nye cue medfører forbedring af din teknik eller ej. Hvad du så tænker på at gøre, er mindre vigtigt end hvad du rent faktisk gør. At forskellige kropsbygninger og mål med træningen kan fordre forskellig øvelsesudførsel, skal man selvfølgelig også huske, men det er vist en anden historie.

1 Comment

  1. […] man aktivt engagere sine glutes omkring lockout. For nogle kan det endda være effektivt at “cue” at lave et posteriort tilt i denne del af løftet – uden at man gør det rent […]

Leave a Reply Cancel Reply